Skip links

Móc áo - Kẹp

Móc áo

#sản phẩm PP nguyên sinh, chất lượng tốt, kiến cố. # dài 40 cm, độ dày 8mm# trọng lượng 60g# màu sắc: 1 set (10 cái), # sản phẩm dùng để treo áo quần.

Móc áo chất lượng

#sản phẩm PP nguyên sinh, chất lượng tốt, kiến cố. # dài 40 cm, độ dày 8mm# trọng lượng 60g# màu sắc: 1 set (10 cái), # sản phẩm dùng để treo áo quần.

Móc nhựa lớn đỏ

Móc nhựa lớn đỏ

Móc nhựa lớn đỏ

Móc nhựa lớn xanh dương

Móc nhựa lớn xanh dương

Móc nhựa lớn xanh dương

Móc nhựa lớn xanh ngọc

Móc nhựa lớn xanh ngọc

Móc nhựa lớn xanh ngọc

Móc nhựa nhỏ đỏ

Móc nhựa nhỏ đỏ

Móc nhựa nhỏ đỏ

Móc nhựa nhỏ hồng

Móc nhựa nhỏ hồng

Móc nhựa nhỏ hồng

Móc nhựa nhỏ xanh dương

Móc nhựa nhỏ xanh dương

Móc nhựa nhỏ xanh dương