Skip links

Vỏ bình ắc quy đen KL54533

Vỏ bình ắc quy đen KL54533

Mã: binh-den- KL54533 Danh mục: ,

Description

Sản phẩm vỏ bình ắc quy đen KL54533 bao gồm:

– Bình đen KL54533

– Nắp đen KL54533 LØ23

– Nắp dây trên đen KL54434

– Quai đen 65D23

– Indicator Ø23mm