Skip links

Vỏ bình ắc quy đen KL65D23 (HD)

Vỏ bình ắc quy đen KL65D23 (HD)

Mã: binh-den-KL65D23-HD Danh mục: ,

Description

Sản phẩm vỏ bình ắc quy đen KL65D23 (HD) bao gồm:

– Bình đen KL65D23 (HD)

– Nắp đen KL65D23 LØ20

– Nắp dây trên đen 65D23

– Quai đen 65D23

– Bộ nút đen M18K