Skip links

Vỏ bình ắc quy xanh YT12B-P

Vỏ bình ắc quy xanh YT12B-P

Mã: binh-xanh-YT12B-P Danh mục: ,

Description

Vỏ bình ắc quy xanh YT12B-P bao gồm:

– Bình xanh YT12B-P

– Nắp đen YT7A-P-MF (R)

– Miếng trên đen YT7A-P-MF

Quy cách sản phẩm Vỏ bình ắc quy YT16/YT14/ YT12/YT9/YT7A-B-P:

Quy cách chi tiết sản phẩm Chất liệu chính Trọng lượng sản phẩm (g) Dài x Rộng x Cao
(L * W * H ) (mm)
Vỏ bình YT16-B-P PP 242 149.5 * 85.5 * 141.5
Vỏ bình YT14-B-P PP 222.4 149.5 * 85.5 * 129.5
Vỏ bình YT14-B-P  xám – Bazil PP 218.5 149.5 * 85.5 * 129.5
Vỏ bình YT12-B-P PP 200.6 149.5 * 85.5 * 113.5
Vỏ bình YT9-B-P PP 155.8 149.5 * 85.5 * 88
Vỏ bình YT7A-B-P PP 141*2 149.5 * 85.5 * 75.9
Nắp YT7A-MF (A) PP 57.5 150.5 * 87 * 24
Miếng trên YT7A-MF (A) PP 3.2*2 135.3 * 19.8 * 1.4
Nắp YT7A-B-P PP 66*2 150.5 * 87 * 22
Miếng trên YT7A-B-P PP 3.4*2 135.3 * 19.8 * 1.4
Nắp YT7A-B-P (LL) PP 69*2 150.5 * 87 * 24
Miếng trên YT7A-B-P (LL) PP 3.4*4 135.4 * 15.7 * 11.6
Dãy nút YT7A-B-P(dùng chung cho nắp YT7…) TPR 6*4 135.4 * 15.7 * 11.6